Ai Cập được biết đến với những Kim Tự Tháp vĩ đại, những công trình văn hóa cổ đại đồ sộ, những