Truớc đây, khách hàng còn khá khó khăn trong việc mua bảo hiểm du lịch, bởi khi đó nhu cầu chưa cao,