Bất kỳ ai khi tham gia một chuyến đi xa, họ thường đề cao cảm nhận và trải  nghiệm, không ai muốn